Kort beskrivelse

Tekst, figurer, opgaver, interaktive selvevalueringer, animationer mv. ordnet dels efter 11 fagområder og dels efter 5 temaer.

  • 78 tekstmoduler
  • 330 illustrationer
  • 15 animationer
  • 78 sæt interaktive opgaver til selvevalueringer

Se, hvad du får adgang til

ISBN: 9788761635846. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018