Du skal logge ind for at skrive en note

Vi har udarbejdet en række biologiske temaer. Temaerne samler moduler i en progressiv rækkefølge, så der først henvises til moduler med kernestof og siden til moduler med supplerende eller mere perspektiverende stof.

  • Den aktive krop spænder fra cellefunktion over blodkredsløb og energi til sansning.
  • En sund krop i et rent miljø handler især om hormonaktive stoffer i krop og miljø.
  • Fra jord til bord - og tilbage igen følger næringsstoffers vandring fra marken til bordet og tilbage. I "vandringen" er der nogle mellemtrin fx spildevandsrensning og husdyr - her er svinene behandlet.
  • Gener i produktion og medicin gennemgår den generelle genetik, genetiske sygdomme og proteinsyntesen. Derudover omhandler temaet også bioteknologi i husdyrproduktion og fosterunder-søgelser.
  • Ønskebørn kommer omkring befrugtning og de første dage i fosterlivet. Endvidere behandles genetik, DNA, fosterskader, fosterundersøgelser og prævention.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635846. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018