Du skal logge ind for at skrive en note

BioAktivator iBog® er et undervisningsmateriale til Biologi C, B og A på ungdomsuddannelserne. Elementer vil også kunne anvendes i grundskolens udskoling.

Det får du adgang til

 • 78 tekstmoduler
 • 330 illustrationer
 • 15 animationer
 • 78 sæt interaktive opgaver til selvevalueringer
 • 78 sæt opgaver
 • 140 ordforklaringer

Forfattere

 • Henrik Falkenberg
 • Peder K. Gasbjerg
 • Gunnar S. Jensen
 • Tina Riis Mikkelsen
 • Bodil Junker Pedersen
 • Lis Ravnsted-Larsen
 • Tina Sølbek Schmidt
 • Annette Balle Sørensen
 • Henning Troelsen
 • Troels Wolf
 • Chris Østergaard

Redaktion

 • Gunnar S. Jensen
 • Tina Riis Mikkelsen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: © Colourbox.com

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-3584-6

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2014.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761635846. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018